LOADING

Šta je LIWEBY?

Liweby je softverska platforma koja na jednom mestu, sa jedinstvenim rešenjem i veoma lakom integracijom na bilo kom vebsajtu, omogućava višedimenzionalnu i direktnu komunikaciju kompanija sa svojim klijentima.

Digital customer Digital customer

Današnji kupac je - digitalni kupac.
Potrošači, odnosno klijenti sve manje vremena izdvajaju za posetu prodavnicama i ekspoziturama kako bi došli do proizvoda ili usluge koju žele. Iz tog razloga je neophodno omogućiti im da svoje želje i potrebe ostvare iz udobnosti svog doma, uz minimum utrošenog vremena, koje je danas najvredniji resurs.

Zašto Liweby?

Potreba da se kupcima i klijentima omogući ostvarivanje potreba putem interneta, dovela je do toga da kompanije ulažu velike napore kako bi privukle posetioce na svoj sajt radi upoznavanja sa uslugama i proizvodima koje nude. Uz to, pasivno prezentovanje informacije postalo je prevaziđeno, a zahteva se proaktivni pristup i ostvarivanje direktne promocije i prodaje proizvoda u skladu sa interesovanjima posetilaca vebsajta. Zbog toga se od kompanija očekuje i da se prilagode svakom kupcu, jer svi imaju svoje specifične potrebe.

Inbound marketing Inbound marketing

Obraćanje potrošaču kroz globalne marketinške kampanje, pa čak ni uz mogućnosti ciljanog marketinga, jednostavno više nisu dovoljne. Iako su društvene mreže prve ponudile opciju direktne digitalne prodaje i onlajn podrške (tzv. inbound marketing), problem je što je na ovim platformama korisnik prečesto preplavljen ogromnom količinom informacija koje mogu da ga sputaju pri donošenju odluke.

Prednost Liweby softvera je u tome što posetiocu pruža kompletnu i detaljnu informaciju u trenutku kada je on na sajtu i kada je zainteresovan da je dobije.

Tada je njegova pažnja usmerena na relevantne informacije koje će vaši operateri obezbediti u skladu sa njegovim potrebama.

Naša misija

Zamislite da imate prodavnicu ili ekspozituru na najprometnijem mestu u gradu. Unutra ste izložili proizvode sa šturim opisom i cenom, postavili reklamne plakate i sandučiće za slanje upita. A onda ste ostavili naznaku: "Javićemo vam se kada pročitamo upit i stignemo da vam odgovorimo".)

Upravo to je način na koji klasični vebsajtovi komuniciraju sa posetiocima. Da ovaj zamišljeni scenario postoji u realnom svetu, korisnici bi verovatno odlazili na druga mesta, gde bi kroz direktan kontakt sa ljudima dobili punu pomoć i saradnju, kao i odgovore na sva pitanja koja ih interesuju.

Zahvaljujući razvoju multimedijalne onlajn komunikacije vebsajtovi postaju najvažnije mesto prodaje u digitalnoj sferi, zbog čega je pasivnost jednostavno nedopustiva. Zato je misija Liweby-a da, koristeći niz naprednih tehnoloških rešenja, prenese iskustvo iz "fizičke" prodavnice ili filijale potencijalnim i redovnim klijentima na vebsajt kompanije.

Implementacija Liweby-a na postojeći sistem kompanije na jednostavan i intuitivan način od vaše internet prezentacije stvara vašu najposećeniju digitalnu prodavnicu, odnosno ekspozituru. Korišćenjem Liweby-a smanjujete potrošeno vreme vašeg klijenta, a uvećavate njegovo zadovoljstvo, jer mu pružate sve informacije o proizvodu ili usluzi za koji je zainteresovan, a da fizički ne mora da odlazi u vašu lokalnu ispostavu.

Liweby najposećeniju ispostavu kompanije pretvara u najproduktivniju, čiji tim ne mora da ima ograničenja gde se nalazi, kada radi, na kojim jezicima pruža podršku...

Digital shop Digital shop

Ono što je specifično za Liweby, jeste da, među brojnim opcijama za konfigurisanje, nudi i mogućnost kontrole pristupa operatera određenim stranicama vebsajta. Na primer – operateri koji su zaduženi za pravna lica, određeni tip usluge, brend ili kategoriju proizvoda, mogu imati samo pristup posetiocima koji se nalaze na stranicama relevantnim tim oblastima poslovanja.

Departments Departments Departments
Cobrowsing

Još jedna od prednosti Liweby-a je ta što operateri, nakon što im to posetioci dozvole, mogu da obavljaju operacije na sajtu "u njihovo ime", a svi koraci koje preduzima operater pojavljuju se istovremeno i na ekranu kupca ili klijenta.

Koristeći ove prednosti Liweby-a obezbeđujete da vaši klijente ili kupci kontaktiraju upravo operatere koji su najstručniji da pruže specifičnu vrstu informacija, ali ih i praktično vodite kroz čitav postupak kupovine.

Koristeći ove prednosti Liweby-a obezbeđujete da vaši klijente ili kupci kontaktiraju upravo operatere koji su najstručniji da pruže specifičnu vrstu informacija, ali ih i praktično vodite kroz čitav postupak kupovine.

Tehnologija

Sistem je veoma jednostavan za postavljanje na stranicu korisnika, tj. kompanije, dok se ceo proces odigrava na serverima koji putem zaštićenih protokola obavljaju komunikaciju.

Uprkos naprednim informacionim tehnologijama koje su implementirane u Liweby (primera radi, WEBRTC protokol je tek od novembra 2017. godine podržan od strane iOS uređaja), kako posetiocu, tako i operateru za korišćenje ovog softvera je potrebno samo posedovanje internet browser-a, bez potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija ili plugin-ova. Pritom - Liweby radi na svim platformama: Windows PC, Mac OSX, Android i iPhone uređajima.

Liweby je relativno lako podići i u okruženju kompanije, tako da svi segmenti budu u njenoj internoj mreži. Izuzetak je jedino STUN/TURN server, kojem je potrebna javna adresa prilikom ostvarivanja audio/video veze. Javna adresa omogućava međusobnu "vidljivost" posetioca i operatera, nezavisno od firewall-a i drugih ograničenja koja mogu da postoje na računaru posetioca. Pored njega, deo sistema su i signalni server, zatim Node.js serveri, kao i značajan deo programske logike koja se pokreće u PHP okruženju (Apache server).

Technology Technology Technology Technology Technology

Uprkos naprednim informacionim tehnologijama koje su implementirane u Liweby (primera radi, WEBRTC protokol je tek od novembra 2017. godine podržan od strane iOS uređaja), kako posetiocu, tako i operateru za korišćenje ovog softvera je potrebno samo posedovanje internet browser-a, bez potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija ili plugin-ova. Pritom - Liweby radi na svim platformama: Windows PC, Mac OSX, Android i iPhone uređajima.

Technology
Technology
Technology
ADRUM Group DOO, Dušana Danilovića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
Ovaj projekat je vlasništvo ADRUM Group DOO, svaka upotreba bez pismene saglasnosti kompanije je zabranjena. Zaštitu prava obavlja advokatska kancelarija.